Part I

September 12–26, 1994

Mono-ha Part I
Mono-ha Part 1