�� �� �� �� ��

���Ɩ� (50����) Artists �W�����N
�@ �@ �@
�Ԓ˗S�� Akatsuka Yuji 2006, ,2002,1999, 1996
�J�[�� �A���h�� Carl Andre 1990
�ɓ����� Ito Kosho 1987
���ナ�T Inoue Lisa 1997
���o�[�g �E�B���\�� Robert Wilson 1992
�A���f�B�[ �E�H�[�z�[�� Andy Warhol 1995
�M�����^�[ �E�b�J�[ Gunther Uecker 1995, 1984
�l�� Ei-kyu 1994
���򏹏� Osawa Shosuke 2003 1998, 1995, 1993, 1988, 1983
�����Ҏq Ogawa Machiko 1997
����ᩈ� Ono Koichi 1990
�������� Kashio Masaji 1996, 1990
�������‚Ƃ� Kashihara Etsutomu 1992, 1988, 1985
�G�����R �J�X�e���[�j Enrico Castellani 1991
���䐳�v Kanai Masao 1992, 1990
�� �׍_ Kim Tae-Ho 1996
�n���X �y�[�^�[ �N�[�� Hans Peter Kuhn 1996
�����~�� / ID boutique Kusaka Junichi 2007,2004, 2000, 1997, 1994
�v�ۓc���q Kubota Shigeko 1998
������ �Q Koshimizu Susumu 1988
�W���Z�t �R�X�X Joseph Kosuth 1986, 1982
���V�M�� Sakaizawa Kuniyasu 2003,�@2001, 1998
�“c���g Shinoda Toko 1998, 1997
�ēc�q�Y Shibata Toshio 2005, 1998, 1996,
�� �؎u�Y Suga Kishio 1989, 1986
���Y�M�b Sugiura Kuni�E 2007,2001 1997, 1995, 1993
���؏��j Suzuki Akio 1987
�C���o�b�q Tatsuno Toeko 1996
�J�� �_ Tanigawa Hiroshi 1991, 1988
���� �f�B�x�c Jan Dibbets 1982
�˒ˏG�O Totsuka Shuzo 1989
�j�G�[�� �g���[�j Niele Toroni 1992
�|�[�� �j�A�O Paul Neagu 1983
�i���W���� �p�C�N Nam June Paik 1995
�w���x���g�E�o�C���[ Herbert Bayer 2001
���{�ĕv Hashimoto Natsuo 1993, 1991, 1989, 1987
�� �ߌ� Ha Chong-Hyun 2001, 1997, 1994, 1990, 1985
�W���� �o���f�b�T�� John Baldessari 1996
�_�� �t�����B�� Dan Flavin 1987
�x�b�q���[ Bernd & Hilla Becher 1996, 1992, 1986
�x���N�N�q Berque Tetsuko 1995, 1988
���{�z�q Matsumoto Yoko 1988, 1985
�}���[�m �}���[�j Marino Marini 1992
�s�G�� �}���]�[�j Piero Manzoni 1983
�O�ؕx�Y Miki Tomio 1986
���䐳�� Murai Ma�anari '98 '97 '96 '95 '94 '93 '92 '91 '88 '85 '84
�ۓc������ Mokuta Takeo 2004 1991, 1990, 1987, 1985, 1983
���m�h Mono-ha 1994, 1986
�R���M�v Yamanaka Nobuo 1994
�� ���j Yun Suknam 2003 1998, 1996
�g�얯�m Yoshikawa Tamihito 2006, 2003, 2000, 1997, 1995, 1993, 1990
�g�V���� Yoshizawa Mika 1984
�� ���� Lai Jun Jun 1991
�x���g���� �����B�G Bertrand Lavier 1992
�� �Z�� Lee Ufan 1998, 1997, 1993, 1990, 1985
�N���[�h ���B�A�� Claude Viallat 1981,1984,1989
�@ �@ �@

home

�@ �@